PN-Z-04366:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorooctanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par chlorooctanu metylu na Amberlicie XAD-7, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie chlorooctanu metylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04366:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chlorooctanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-04-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30