PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna

Zakres

Podano wymagania dotyczące filtrów odsprzęgających działających w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz w sieciach elektrycznych niskiego napięcia. Określono impedancję i definicje funkcji przepustowości, wymagania i metody badań filtru odsprzęgającego oraz inne wymagania, takie jak: spadek napięcia, prąd upływu i współczynnik kształtu. Nie podano wymagań dotyczących filtrów ogólnego zastosowania wykorzystywanych w celu eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), filtrów wykorzystywanych w sprzęcie domowym, np.: w pralkach automatycznych i ekspresach do parzenia kawy, oraz wymagań bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem takich filtrów. Podano 14 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja angielska
ICS 31.160, 33.040.30