PN-EN 50065-4-1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy filtrów odsprzęgających instalowanych w sieciach elektrycznych niskiego napięcia i działających w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz.
Nie dotyczy on filtrów tłumiących EMI wbudowanych w urządzenia gospodarstwa domowego lub inne urządzenia elektryczne ogólnego zastosowania.
Określa on definicje, wymagania i metody badań cech funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych filtra odsprzęgającego, np. impedancji, funkcji przepustowości, spadku napięcia, prądu upływu i rozproszenia mocy.
Impedancja i funkcja przepustowości odnoszą się do przyłączy zasilania sieciowego filtra odsprzęgającego (patrz Rysunek 1).

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-1:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna
Data publikacji 22-08-2023
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja polska
ICS 31.160, 97.120, 33.040.30