PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna

Zakres

Podano wymagania dotyczące filtrów odsprzęgających działających w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz instalowanych w niskonapięciowych elektroenergetycznych sieciach zasilających. Określono impedancję i definicje funkcji przepustowści, wymagania i metody testów filtru odsprzęgającego

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 20-12-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-1:2001 [IDT]
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-1:2002 - wersja polska