PN-EN 60243-2:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych -- Metody badań -- Część 2: Wymagania dodatkowe do prób napięciem stałym

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania dodatkowe do określonych w IEC 60243-1, dotyczące wyznaczania wytrzymałości elektrycznej stałych materiałów elektroizolacyjnych napięciem stałym.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60243-2:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych -- Metody badań -- Część 2: Wymagania dodatkowe do prób napięciem stałym
Data publikacji 09-07-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60243-2:2014 [IDT], IEC 60243-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60243-2:2002 - wersja angielska
ICS 29.035.01