PN-Z-04247-2:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru -- Oznaczanie dwufenylu i dwufenylowego eteru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji dwufenylu i dwufenylowego eteru z badanego powietrza na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu ich acetonem i analizie otrzymanego roztworu przy pomocy chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie jakie można oznaczać tą metodą wynosi dla dwufenylu 0,25 mg/m3, a dla dwufenylowego eteru 0,70 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04247-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwufenylu i dwufenylowego eteru -- Oznaczanie dwufenylu i dwufenylowego eteru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 08-08-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30