PN-Z-04322:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksano-6-laktamu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par i aerozolu heksano-6-laktamu na węglu aktywnym, desorpcji związku tetrahydrofuranem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie heksano-6-laktamu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04322:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie heksano-6-laktamu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 20-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04132-01:1981 - wersja polska
ICS 13.040.30