PN-Z-04264:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ketonu diizobutylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par ketonu diizobutylowego na węglu aktywnym, desorpcji disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie ketonu diizobutylowego jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 10 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04264:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ketonu diizobutylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 25-09-2017
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30