PN-Z-04260:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroacetaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par chloroacetaldehydu na żelu krzemionkowym, desorpcji wodnym roztworem etanolu i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie chloroacetaldehydu jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04260:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroacetaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 08-02-2000
Data wycofania 25-09-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30