PN-Z-04244-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości acetonitrylu -- Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda ta polega na adsorpcji par acetonitrylu na węglu aktywnym, desorpcji benzenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie, jakie można oznaczyć stosując tą metodę wynosi 15 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04244-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości acetonitrylu -- Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-02-1996
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30