PN-Z-04170-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nikotyny -- Oznaczanie nikotyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Pary nikotyny pochłaniane są w płuczce napełnionej roztworem kwasu siarkowego, a pył zawierający nikotynę zatrzymywany jest na sączku włókninowym. Próbka z sączka ekstrahowana jest alkoholem etylowym i odparowuje. W połączonych próbkach przeprowadza się reakcję z chlorocyjanem i kwasem barbiturowym, a następnie wykonuje pomiar kolorymetryczny. Oznaczalność metody wynosi 0,25mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04170-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nikotyny -- Oznaczanie nikotyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 15-09-1986
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30