PN-Z-04238-2:1994 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorofluorowęglowodorów -- Oznaczanie trójchlorofluorometanu (CFC-11) i dwuchlorodwufluorometanu (CFC-12) w gazach odlotowych (emisja) metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji związków na węglu aktywnym, desorpcji toluenem i oznaczaniu techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ECD). Oznaczalność dla każdego związku wynosi 1 mg/m sześcienny. Podano sposób obliczania wielkości emisji oraz wytyczne wykonywania badań wstępnych i oceny błędu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04238-2:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorofluorowęglowodorów -- Oznaczanie trójchlorofluorometanu (CFC-11) i dwuchlorodwufluorometanu (CFC-12) w gazach odlotowych (emisja) metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40