PN-EN 16830:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa, projektowe, konstrukcyjne
i funkcjonalne dla funkcji sterującej temperaturą (TCF) i urządzenia zabezpieczającego przed wypływem spalin (TTB) przeznaczonych do stosowania z palnikami i urządzeniami spalającymi paliwa gazowe lub ciekłe.
Określono również procedury badawcze dla sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do TCF i TTB zasilanych AC i DC (TCF i TTB zasilane z osobnego systemu baterii, przez systemy baterii dla zastosowań przenośnych lub systemy, które są przeznaczone do przyłączenia do sieci zasilającej DC, patrz Załącznik I).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do elektronicznych TTB i TCF
.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16830:2017-05 - wersja polska
Tytuł Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą
Data publikacji 04-02-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 16830:2017 [IDT]
ICS 91.140.40, 97.100.20