PN-Z-04031-02:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie dwumetyloaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na utworzeniu nitrozwiązku przez działanie na dwumetyloanilinę azotanem sodowym w roztworze kwasu solnego, a następnie zalkalizowaniu roztworu węglanem sodowym. Metodę stosuje się do oznaczania zawartości par dwumetyloaniliny w powietrzu przy stanowiskach pracy. Ustalono aparaturę i przyrządy, przygotowanie odczynników i roztworów do oznaczania oraz sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04031-02:1981 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie dwumetyloaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 15-05-1981
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04043-01:1973 - wersja polska, PN-Z-04043-02:1973 - wersja polska
ICS 13.040.30