PN-Z-04073-4:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Część 4: Oznaczanie pentachlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości pentachlorku fosforu ( nr CAS: 10026-13-8) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie pentachlorku fosforu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,07 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04073-4:2013-08 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Część 4: Oznaczanie pentachlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Data publikacji 13-08-2013
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04073-04:1991 - wersja polska
ICS 13.040.30