PN-Z-04073-04:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04073-4:2013-08 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Oznaczanie pięciochlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Próbki powietrza pobierane są do płuczek z wodą. Przygotowanie próbki polega na hydrolizie pięciochlorku fosforu do kwasu ortofosforowego i wytworzeniu błękitu fosforomolibdenowego w reakcji z molibdenianem amonowym i kwasem askorbinowym. Związki fosforu pięciowartosciowego rozpuszczalne w wodzie zwiększają wynik oznaczania. Oznaczalność metody wynosi 0,13 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04073-04:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Oznaczanie pięciochlorku fosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 25-03-1991
Data wycofania 13-08-2013
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04073-4:2013-08 - wersja polska