PN-W-83055:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Kotwice spawane z ramionami odchylnymi - szerokołapowe

Zakres

Określono wymagania dla kotwic o zwiększonej sile przyczepności i masach 50 - 1500 kg z 25 procentowym współczynnikiem ulżeniowym w stosunku do wymaganej dla danego statku masy kotwic wg przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych - Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1987 część III p. 3.3. Ustalono podział - dwa typy i dwa rodzaje. Podano główne wymiary, materiał, wykonanie, obróbkę cieplną, wytrzymałość i cechowanie oraz opisano badania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-83055:1994 - wersja polska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Kotwice spawane z ramionami odchylnymi - szerokołapowe
Data publikacji 15-12-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.060