PN-W-47043:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Wciągarki łodziowe ręczne -- Wymagania i badania

Zakres

Podano podział na dwie odmiany i trzy wielkości. Ustalono wymagania dotyczące: parametrów, warunków pracy, wytrzymałości, konstrukcji, wykonania, montażu, zabezpieczenia przed korozją oraz cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-47043:1996 - wersja polska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Wciągarki łodziowe ręczne -- Wymagania i badania
Data publikacji 05-02-1996
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.060