PN-W-47042:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Instalacje odgromowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Omówiono instalacje odgromowe stosowane na statkach wyposażonych w maszty niemetalowe oraz na statkach z masztami metalowymi, jeżeli na maszcie zainstalowane są urządzenia wymagające ochrony (latarnie, anteny) lub w pobliżu masztu znajdują się wyloty rurociągów wentylacyjnych pomieszczeń z gazami palnymi. Podano wymagania dotyczące rozmieszczenia instalacji na statku i wyznaczania strefy chronionej. Ustalono wymagania konstrukcyjne i wykonania instalacji, części składowych i złącz. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-47042:1996 - wersja polska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Instalacje odgromowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 05-02-1996
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.060