PN-W-74056:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Żegluga śródlądowa -- Złącza wlewów oleju i paliwa -- Wymiary przyłączeniowe

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymiary przyłączeniowe urządzeń wlewowych oleju i paliwa, przeznaczonych do zaopatrywania statków w paliwo płynne i olej smarowy. Urządzenia te są stosowane do połączenia instalacji statków żeglugi śródlądowej z zewnętrzną instalacją portową lub statkiem dostawczym. Norma nie ma zastosowania do odpowiednich urządzeń w systemach ładunkowych statków towarowych przeznaczonych do przewozu produktów ropopochodnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-74056:1993 - wersja polska
Tytuł Żegluga śródlądowa -- Złącza wlewów oleju i paliwa -- Wymiary przyłączeniowe
Data publikacji 10-09-1993
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza ISO 3926:1980 [IDT]
ICS 47.060