PN-T-06517-3-041:2003 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 3-041: Protokół kontrolny zgodności z IEC 61010-2-041:1995 -- Wymagania szczegółowe dotyczące autoklawów, w których stosuje się parę do obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnych

Zakres

Podano tekst technicznego protokołu przeznaczonego dla laboratoriów badawczych i innych użytkowników, stanowiący pomoc podczas opracowywania i pisania protokołu kontrolnego badanego urządzenia na zgodność z wymaganiami wg PN-EN 61010-2-041:2001 wprowadzającej IEC 61010-2-041:1995

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-T-06517-3-041:2003 - wersja polska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 3-041: Protokół kontrolny zgodności z IEC 61010-2-041:1995 -- Wymagania szczegółowe dotyczące autoklawów, w których stosuje się parę do obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnych
Data publikacji 17-10-2003
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza IEC TR 61010-3-041:1999 [IDT]
ICS 19.080, 11.080.10