PN-EN 50341-2-24:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-24: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Rumunii (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
1.1 RO.1 Postanowienia ogólne
Niniejsza Część 2-24 określa wymagania, które powinny być spełnione przy planowaniu, projektowaniu i budowie nowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych o znamionowym napięciu przemiennym o częstotliwości 50 Hz, przekraczającym 1 kV. Normy nie stosuje się do linii istniejących chyba, że w Specyfikacji Projektowej określono inaczej. Linie napowietrzne, będące w trakcie projektowania lub budowy mogą zostać ukończone wg standardów obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.
Przy modernizacjach, przebudowach i remontach istniejących linii, zakres i wymóg stosowania niniejszej Normy powinna określać Specyfikacja Projektowa. Jednocześnie Specyfikacja Projektowa powinna regulować relacje pomiędzy Normą a innymi, aktualnie obowiązującymi przepisami.
Rozbudowę istniejących linii elektroenergetycznych traktuje się, jako budowę nowych linii, ograniczoną punktami styku wyszczególnionymi w Specyfikacjach Projektowej.

1.2 Obszar zastosowania
1.2 RO.1 Linie z przewodami izolowanymi
Niniejsza Cześć 2-24 ma zastosowanie do projektowania i budowy linii napowietrznych z przewodami izolowanymi, których wewnętrzne i zewnętrzne odstępy izolacyjne mogą być mniejsze niż określone w Części 1 (SR EN-50341-1:2013).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-24:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-24: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Rumunii (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 01-04-2019
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-24:2019 [IDT]
ICS 29.240.20