PN-R-04033:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Gleby i utwory mineralne -- Podział na frakcje i grupy granulometryczne

Zakres

Przedstawiono podział gleb mineralnych i utworów mineralnych według średnicy części glebowych. Podano definicje części glebowych, frakcji, podfrakcji i grup granulometrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04033:1998 - wersja polska
Tytuł Gleby i utwory mineralne -- Podział na frakcje i grupy granulometryczne
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 02-04-2009
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.20