PN-R-04032:1998 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Gleby i utwory mineralne -- Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego

Zakres

Podano sposoby pobierania i przygotowania próbek gleby do oznaczania składu granulometrycznego gleb i utworów mineralnych trzema metodami: - metodą areometryczną; - metodą areometryczno-sitową, stosując rozfrakcjonowanie mokre i suche; - metodą sitową. Podano 14 tablic

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04032:1998 - wersja polska
Tytuł Gleby i utwory mineralne -- Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.05, 13.080.20