PN-P-85010:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Tkaniny szklane

Zakres

Podano podział i oznaczenie. Ustalono wymagania dotyczące wykonania oraz wymagania szczegółowe dla tkanin szklanych elektroizolacyjnych, szklanych filtracyjnych oraz tkanin specjalnych przeznaczonych do produkcji laminatów, na odzież ochronna, dla budownictwa, na ściernice i do izolacji (w załącznikach). Omówiono stopnie jakości. Określono podstawy stopniowania, dopuszczalną liczbę błędów, charakterystykę dopuszczalnych błędów z podziałem na rodzaje błędów. Opisano sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-85010:1992 - wersja polska
Tytuł Tkaniny szklane
Data publikacji 26-02-1992
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-85010:1986 - wersja polska
ICS 59.100.10