PN-P-50546:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Papier toaletowy

Zakres

Określono podział, oznaczenie oraz wymagania dotyczące wymiarów, masy zwoików, liczby warstw, właściwości fizycznych i wad. Podano sposób pakowania, przechowywania, znakowania i transportu. Zamieszczono sposób pobierania próbek do badań, program i opis badań, ocenę wyników badań oraz ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-50546:1985 - wersja polska
Tytuł Papier toaletowy
Data publikacji 16-09-1985
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ICS 85.060