PN-M-86960:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pierścienie gumowe do uszczelniania wałków obrotowych -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wspólne wymagania i badania dotyczące pierścieni z gumową wargą z metalową wkładką usztywniającą lub w zewnętrznej obudowie metalowej lub innej konstrukcji wg dokumentacji technicznej. Pierścienie gumowe, zwane dalej pierścieniami, są przeznaczone do promieniowego uszczelniania wałków obrotowych. Pierścienie stosuje się do uszczelniania wałków obrotowych przy ciśnieniu nie przekraczającym 0,02 MPa. Pierścienie, w zależności od rodzaju gumy, z której są wykonane, mogą być stosowane w temperaturze i środowisku roboczym wg tabl. 1 i przy prędkościach obwodowych wałków zgodnych z wykresem wg rys. 1. Dobór kauczuku przeznaczonego do produkcji pierścieni w zależności od średnicy i obrotów wałka - wg rys. 1. W przypadku wałków o średnicach powyżej 200 mm wartości zalecanych obrotów oraz prędkości obwodowych należy uzgodnić pomiędzy producentem i odbiorcą.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-86960:1981 - wersja polska
Tytuł Pierścienie gumowe do uszczelniania wałków obrotowych -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 05-10-1981
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Zastępuje PN-M-86960:1966 - wersja polska
ICS 21.140