PN-M-73067:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pierścienie uszczelniające wały obrotowe - wg ISO -- Wymiary nominalne i tolerancje

Zakres

Przedmiotem normy są wymiary nominalne pierścieni uszczelniających wały obrotowe o średnicach od 6 do 400 mm i odpowiadające im średnice gniazda od 16 do 440 mm. Pierścienie uszczelniające tego typu nie są na ogół odpowiednie do wysokich ciśnień. (Pierścienie ISO uszczelniające wały obrotowe o wymiarach objętych niniejszą norm zaleca się stosować w nowych konstrukcjach). Niniejsza norma obejmuje również wymiary graniczne wałów i gniazd zapewniających zamienność wymiarową pierścieni uszczelniających wytwarzanych przez różnych wytwórców. Zalecane tolerancje podane są również dla podstawowych wymiarów pierścieni uszczelniających. Niniejsza norma obejmuje sześć podstawowych typów pierścieni uszczelniających wg rys. 1. W załącznikach 1 i 2 podano zalecany sposób postępowania odbiorcy i wytwórcy przy zamawianiu (pierścieni ISO uszczelniających wały obrotowe 1).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-73067:1988 - wersja polska
Tytuł Pierścienie uszczelniające wały obrotowe - wg ISO -- Wymiary nominalne i tolerancje
Data publikacji 29-03-1988
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
ICS 21.140