PN-M-54912:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Elementy złączne do wodomierzy -- Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące złączek do wodomierzy i konsoli do wodomierzy stosowanych przy podłączaniu wodomierzy do instalacji wodociągowych o ciśnieniu nominalnym do 1,6 MPa i temperaturze do 90˚C.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-54912:2015-10 - wersja polska
Tytuł Elementy złączne do wodomierzy -- Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy -- Wymagania i badania
Data publikacji 06-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
ICS 91.140.60