PN-Z-04461:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie adypinianu bis(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania adypinianu bis(2-etyloheksylu) (nr CAS: 103-23-1) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie adypinianu bis(2-etyloheksylu), jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 40 mg/m3
     

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04461:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie adypinianu bis(2-etyloheksylu) na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 06-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30