PN-Z-04462:2015-10 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) we frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) (nr CAS: 96-69-5) we frakcji wdychalnej aerozolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem diodowym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu), jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04462:2015-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) we frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym
Data publikacji 06-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30