PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) oraz uzupełniono istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021-1.
UWAGA Niniejszy dokument ma zastosowanie w auditowaniu i certyfikacji QMS bazujących na ISO 9001. Może być także wykorzystany w innych zastosowaniach QMS.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
Data publikacji 17-01-2019
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO/IEC 17021-3:2017 [IDT]
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 - wersja angielska