PN-ISO 8914:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Mikrobiologia -- Ogólne zasady wykrywania Vibrio parahaemolyticus

Zakres

Opisano ogólne zasady określania obecności lub nieobecności Vibrio parahaemolyticus w żywności i w paszach. Podano zasadę metody polegającej na wykonaniu trzech kolejnych etapów badawczych: namnażaniu drobnoustrojów w selektywnych pożywkach, posiewie na dwie płynne pożywki selektywne, identyfikacji oraz potwierdzeniu. Podano pożywki, odczynniki, aparaturę i szkło, procedurę pobierania próbek, sposób badania i identyfikacji oraz sposób oceny wyników. W załączniku A (normatywnym) podano schemat sposobu postępowania, w załączniku B (normatywnym) skład i przygotowanie pożywek oraz odczynników

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 8914:2002 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia -- Ogólne zasady wykrywania Vibrio parahaemolyticus
Data publikacji 12-08-2002
Data wycofania 01-12-2008
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza ISO 8914:1990 [IDT]
ICS 07.100.30