PN-J-41002:1961 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii -- Iryd-192

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-41002:1961 - wersja polska
Tytuł Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii -- Iryd-192
Data publikacji 25-11-1961
Data wycofania 09-11-1966
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 13.280