PN-Z-04374:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie glicerolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji glicerolu na filtrze polipropylenowym, wymywaniu zatrzymanego zwiąku metanolem i oznaczaniu w otrzymanym roztworze metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie glicerolu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04374:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie glicerolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 20-05-2009
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30