PN-ISO 710-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Zasady ogólne

Zakres

Określono ogólne zasady przedstawiania skał i minerałów na mapach, przekrojach i planach geologicznych. Szczegółowe symbole i wzory znaków umownych są przedstawione w odpowiednich częściach normy ISO 710

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 710-1:1999 - wersja polska
Tytuł Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Zasady ogólne
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza ISO 710-1:1974 [IDT]
ICS 07.060, 01.080.30