PN-EN 13356:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17353:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania

Zakres

Przedstawiono metody badania i wymagania odnośnie do akcesoriów przeznaczonych do noszenia, przytwierdzania lub trzymania przez pojedyncze osoby do nieprofesjonalnego użytku w celu zwiększenia ich widzialności przez innych użytkowników dróg przy niskich poziomach oświetlenia. Podano metody badań i wymagania dla parametrów optycznych dotyczących minimalnej gęstości współczynnika odblasku dla typu 1 akcesoriów i minimalnych współczynników specyficznego powrotnego odbicia dla typu 2 i 3 akcesoriów. Norma nie ma zastosowania do odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności i odzieży o intensywnej widzialności do użytku nieprofesjonalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13356:2004 - wersja polska
Tytuł Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania
Data publikacji 07-04-2004
Data wycofania 27-01-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13356:2001 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 13356:2002 - wersja angielska
ICS 13.340.01
Zastąpiona przez PN-EN 17353:2021-01 - wersja angielska