PN-ISO 710-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 7: Symbole tektoniczne

Zakres

Ustalono serię znaków umownych służących do przedstawiania zjawisk tektonicznych. Opisano symbole pokładów, uskoków, ciosów, fałdów i monoklin, elementów liniowych i osiowych. Tablica 1 zawiera symbole podstawowe, tablica 2 zestawienie symboli specjalnych, tablica 3 nachylenie warstw, tablica 4 znaki umowne fałdów i monoklin. Całość została zilustrowana szesnastoma rysunkami

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 710-7:2002 - wersja polska
Tytuł Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 7: Symbole tektoniczne
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza ISO 710-7:1984 [IDT]
ICS 07.060, 01.080.30