PN-ISO 710-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał magmowych

Zakres

Zaprezentowano serię znaków umownych do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Znaki umowne podzielono na dwie grupy: typy główne oraz różne. Przedstawiono je w dwóch tablicach ułożonych według logicznego systemu, które mogą być w razie potrzeby łatwo uzupełnione

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 710-3:1999 - wersja polska
Tytuł Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał magmowych
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza ISO 710-3:1974 [IDT]
ICS 07.060, 01.080.30