PN-ISO 710-4:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał metamorficznych

Zakres

Norma ustala ujednoliconą serię symboli i oznaczeń dla przedstawiania skał metamorficznych. Symbole i oznaczenia zostały podzielone na dwie grupy w sposób następujący: typy główne, różne. Zostały one przedstawione w dwóch tablicach, których istota wywodzi się z logicznego systemu przyporządkowania i może być w razie potrzeby w łatwy sposób uzupełniana

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 710-4:1999 - wersja polska
Tytuł Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał metamorficznych
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza ISO 710-4:1982 [IDT]
ICS 07.060, 01.080.30