PN-ISO 587:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości chloru z zastosowaniem mieszaniny Eschki

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości chloru w węglu kamiennym, węglu brunatnym i koksie, z zastosowaniem mieszaniny Eschki. Opisano zasadę metody, procedurę spalania i wykonania oznaczania metodami Volharda i Mohra oraz metodą miareczkowania potencjometrycznego z użyciem elektrody jonoselektywnej. Podano również odczynniki, aparaturę, sposób przygotowania próbki do badań oraz sposób obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 587:2000 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości chloru z zastosowaniem mieszaniny Eschki
Data publikacji 24-02-2000
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 587:1997 [IDT]
ICS 73.040, 75.160.10