PN-ISO 334:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie siarki całkowitej -- Metoda Eschki

Zakres

Podano metodę polegającą na spaleniu próbki analitycznej paliwa stałego (węgla kamiennego, węgla brunatnego lub koksu) w bezpośrednim kontakcie z mieszaniną Eschki w atmosferze utleniającej, w których to warunkach siarka zawarta w paliwie ilościowo ulega konwersji do siarczanów. Podano metodę polegającą na ekstrakcji siarczanów roztworem kwasu chlorowodorowego i grawimetrycznym oznaczaniu strąconego chlorku baru

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 334:1997 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie siarki całkowitej -- Metoda Eschki
Data publikacji 28-10-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 334:1992 [IDT]
Zastępuje PN-G-04514-01:1981 - wersja polska
ICS 73.040, 75.160.10