PN-EN 15408:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br)

Zakres

Opisano metodę oznaczania w atmosferze tlenu S, Cl, F i BR w stałych paliwach wtórnych o różnym pochodzeniu i składzie; S i Cl można oznaczać alternatywnie za pomocą bezpośrednich metod automatycznych. Stosuje się do stężeń ponad 0,025 g/kg, w zależności od pierwiastka i zastosowanej techniki - w przypadku fluoru stosuje się dla stężeń powyżej 0,015 g/kg. Przedstawiono zalecenia dotyczące metod znormalizowanych dla oznaczania halogenków i siarczanów w roztworze powstałym po spalaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15408:2011 - wersja angielska
Tytuł Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br)
Data publikacji 21-07-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 15408:2011 [IDT]
ICS 75.160.40