PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 8: Wytyczne dotyczące pobierania próbek opadu mokrego

Zakres

Przedstawiono wytyczne opracowywania programów i wyboru oprzyrządowania i technik pobierania próbek do jakościowej oceny mokrych opadów. Nie obejmują one pomiarów ilościowych deszczu, suchego opadu lub innych rodzajów mokrych opadów, jak wody z oparu, z mgły i z chmury. Główne cele to kontrola lokalnej emisji oraz ocena transportu dalekiego zasięgu zanieczyszczeń pochodzących z powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 8: Wytyczne dotyczące pobierania próbek opadu mokrego
Data publikacji 24-10-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-8:1993 [IDT]
Zastępuje PN-C-04642-02:1991 - wersja polska
ICS 13.060.45