PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów

Zakres

Podano szczegółowe zasady pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz z procesów przemysłowych. Zasady te odnoszą się do wszystkich rodzajów osadów powstających w tych zakładach oraz do osadów o podobnej charakterystyce. Podano również wytyczne dotyczące opracowywania programów i wyboru technik pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów
Data publikacji 26-08-2011
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-13:2011 [IDT], ISO 5667-13:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska
ICS 13.030.20, 13.060.45