PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów bez dodawania wody

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę oceny filtrowalności olejów smarowych, bez dodawania wody w szczególności przeznaczonych do zastosowań hydraulicznych. Procedura ma zastosowanie tylko do olejów mineralnych; ciecze produkowane z innych materiałów (np. ciecze trudnopalne) mogą być niekompatybilne z określonymi membranami testowymi. Zakres stosowania został określony dla olejów o klasie lepkości (VG) wg ISO do 100 zgodnie z definicją zawartą w ISO 3448. W opisanym zakresie filtrowalność, jak zdefiniowano, nie jest zależna od lepkości oleju. Procedura nie jest odpowiednia dla niektórych olejów hydraulicznych o specyficznych właściwościach uzyskanych dzięki zastosowaniu nierozpuszczalnych lub częściowo rozpuszczalnych dodatków o dużej masie cząsteczkowej.

UWAGA Filtrowalność jest podstawowym wymaganiem dla olejów smarowych używanych w układach hydraulicznych, ze względu na stosowanie w nich filtrów dokładnego oczyszczania.

W niniejszym dokumencie określono metodę oceny filtrowalności olejów bez dodawania wody. Należy podkreślić, że niektóre oleje wykazują gorsze właściwości w zakresie filtrowalności w przypadku obecności zanieczyszczającej wody. ISO 13357-1 [2] ma zastosowanie do badania wpływu wody oraz wysokiej temperatury na filtrowalność wtedy, gdy olej jest używany w tych miejscach, gdzie obecność wody jest prawdopodobna.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów bez dodawania wody
Data publikacji 27-02-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 13357-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 13357-2:2012 - wersja polska
ICS 75.100