PN-EN 60730-2-6:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych elektrycznych czujnikowych regulatorów ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 60730 dotyczy automatycznych elektrycznych czujnikowych regulatorów ciśnienia o minimalnym nadciśnieniu znamionowym równym – 60 kPa i maksymalnym nadciśnieniu znamionowym równym 4,2 MPa, stosowanych w sprzęcie do użytku domowego i podobnego o zasilaniu elektrycznym, gazowym, olejowym, paliwem stałym, energią słoneczną lub ich kombinacją. UWAGA W niniejszej normie słowo „sprzęt” oznacza „urządzenie i system sterowania”. Niniejsza norma ma także zastosowanie do pojedynczych czujnikowych regulatorów ciśnienia stosowanych jako część systemu lub czujnikowych regulatorów ciśnienia zespolonych mechanicznie z regulatorami wielofunkcyjnymi mającymi wyjścia nieelektryczne. Automatyczne elektryczne czujnikowe regulatory ciśnienia do urządzeń stosowanych w powszechnym użyciu, jak na przykład urządzenia przeznaczone do obsługi przez osoby nie przeszkolone w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i gospodarstwach rolnych, zostały uwzględnione w niniejszej normie. Niniejsza norma nie dotyczy czujnikowych regulatorów ciśnienia przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych, chyba, że wyraźnie wymieniono ją w stosownej normie na urządzenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60730-2-6:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych elektrycznych czujnikowych regulatorów ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych
Data publikacji 06-05-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 60730-2-6:2016 [IDT], IEC 60730-2-6:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60730-2-6:2011 - wersja polska
ICS 97.120
Elementy dodatkowe PN-EN 60730-2-6:2016-05/A1:2020-10E