PN-ISO 13357-1:2019-02 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę oceny filtrowalności olejów smarowych, w szczególności przeznaczonych do zastosowań hydraulicznych, w obecności wody. Procedura ma zastosowanie tylko
do olejów mineralnych; ciecze produkowane z innych materiałów (np. ciecze trudnopalne) mogą być niekompatybilne z określonymi membranami testowymi. Zakres stosowania został określony dla olejów
o klasie lepkości (VG) wg ISO do 100 zgodnie z definicją zawartą w ISO 3448. W opisanym zakresie filtrowalność, jak zdefiniowano, nie jest zależna od lepkości oleju. Procedura nie jest odpowiednia dla niektórych olejów hydraulicznych o specyficznych właściwościach uzyskanych dzięki zastosowaniu nierozpuszczalnych lub częściowo rozpuszczalnych dodatków lub zawierających związki o szczególnie dużej masie cząsteczkowej.

UWAGA Filtrowalność jest podstawowym wymaganiem dla olejów smarowych używanych w układach hydraulicznych ze względu na stosowanie w nich filtrów dokładnego oczyszczania.

W niniejszym dokumencie określono metodę oceny filtrowalności olejów w obecności wody zanieczyszczającej. Należy podkreślić, że w takich warunkach niektóre oleje będą miały gorsze charakterystyki filtrowalności. W przypadkach, kiedy obecność wody w oleju jest mało prawdopodobna, do badania filtrowalności oleju stosuje się ISO 13357-2[1]. Olej, który ma dobrą filtrowalność w obecności wody zanieczyszczającej, niekoniecznie będzie miał równie dobrą filtrowalność w warunkach pozbawionych wody. Jest mało prawdopodobne, aby olej mający dobrą filtrowalność tylko w stanie mokrym był ogólnie akceptowalny.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13357-1:2019-02 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody
Data publikacji 27-02-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 13357-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 13357-1:2012 - wersja polska
ICS 75.100