PN-ISO 13357-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów pozbawionych wody

Zakres

W niniejszej części ISO 13357 określono procedurę oceny filtrowalności olejów smarowych, pozbawionych wody, w szczególności przeznaczonych do stosowania w układach hydraulicznych. Procedura ma zastosowanie tylko do olejów mineralnych; ciecze produkowane z innych olejów (np. ciecze trudnopalne) mogą być niekompatybilne z określonymi membranami testowymi. Zakres stosowania został określony dla olejów o klasie lepkości (VG) wg ISO do 100 zgodnie z definicją zawartą w ISO 3448. W opisanym zakresie filtrowalność, jak zdefiniowano, nie jest zależna od lepkości oleju. Procedura nie jest odpowiednia dla niektórych olejów hydraulicznych o specyficznych właściwościach uzyskanych dzięki nierozpuszczalnym lub częściowo rozpuszczalnym dodatkom o dużej masie cząsteczkowej. UWAGA Filtrowalność jest podstawowym wymaganiem dla olejów smarowych używanych w systemach hydraulicznych, gdzie stosowane są filtry dokładnego oczyszczania. W niniejszej części ISO 13357 określono metodę oznaczania filtrowalności olejów pozbawionych wody. Należy podkreślić, że niektóre oleje wykazują gorsze właściwości w zakresie filtrowalności w przypadku obecności zanieczyszczającej wody. ISO 13357-1 ma zastosowanie do badania wpływu wody oraz wysokiej temperatury na filtrowalność wtedy, gdy olej jest używany w tych miejscach, gdzie obecność wody jest prawdopodobna

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13357-2:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów pozbawionych wody
Data publikacji 02-05-2012
Data wycofania 27-02-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza ISO 13357-2:2005 [IDT]
ICS 75.100
Zastąpiona przez PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska