PN-ISO 10849:2000 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu -- Charakterystyki sprawności automatycznych układów pomiarowych

Zakres

Opisano podstawy budowy i najważniejsze charakterystyki sprawności automatycznych układów pomiaru tlenków azotu przeznaczonych do użycia w stacjonarnych źródłach emisji, na przykład kotłowniach. Przedstawiono również sposoby wyznaczania charakterystyk

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10849:2000 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu -- Charakterystyki sprawności automatycznych układów pomiarowych
Data publikacji 11-08-2000
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza ISO 10849:1996 [IDT]
ICS 13.040.40